За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забрана за возење на камиони
Забрането вртење полукружно
Максимална дозволена висина на возилото
 
 
9 6 5 6
 
 
 
 

Кои сме ниe?
Фирмата БОЈТА ИНГ дооел експорт-импорт Скопје е друштво за производство, изведба, консалтинг-проектирање и промет на секаков вид на сообраќајна сигнализација и галантерија. Целокупната производна програма е строго дефинирана по важечки норми и регулативи од оваа област како во Р.Македонија така и во ЕУ.

 
  Повеќе »  
 
Изнајмување на сообраќајна опрема и услуги на сообраќајно обезбедување
  Сообраќајни огледала

 

 

 

Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
Пластчни бариери од нова генерација
  Нова сигнализација на A-1/ E-75
Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
Изведба на сообраќајна сигнализација на автопат пред Приштина (Косово)
  Сообраќајно обележување на безиски постројки на АД Макпетрол
Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт