За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задолжителна насока
Максимална дозволена брзина
Бочен ветар од десната страна
 
 
1 0 3 5
 
 
 
 

Кои сме ниe?
Фирмата БОЈТА ИНГ дооел експорт-импорт Скопје е друштво за производство, изведба, консалтинг-проектирање и промет на секаков вид на сообраќајна сигнализација и галантерија. Целокупната производна програма е строго дефинирана по важечки норми и регулативи од оваа област како во Р.Македонија така и во ЕУ.

 
  Повеќе »  
 
Обележувачки конуси (300, 500 и 750 мм)
Обележувачки конуси (300, 500 и 750 мм)
  Изнајмување на сообраќајна опрема и услуги на сообраќајно обезбедување
Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
Сообраќајни огледала

 

 

 

  Еластична ограда EN1317
Еластична ограда EN1317
Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт