Pr ne | Katalogu | Galeria | Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 2 2
 
 
 
  Shenja Inteligjente të trafikut

Në drejtim të rritjes së sigurisë në trafik BOJTA ING dooel Shkup në baashkpunim meme qytetin e Shkupit dhe Keshillin Republikan për siguri në trafik në rrugët e Republikës së Maqedonisë realizon projektin për implementimin e dy shenjave inteligjente të trafikut me informatë kthyese ose shkurtimisht DFS (Driver Feedback Sign).Në drejtim të rritjes së sigurisë në trafik BOJTA ING dooel Shkup në baashkpunim meme qytetin e Shkupit dhe Keshillin Republikan për siguri në trafik në rrugët e Republikës së Maqedonisë realizon projektin për implementimin e dy shenjave inteligjente të trafikut me informatë kthyese ose shkurtimisht DFS (Driver Feedback Sign). Me këto lloje të shenjave me sukses të madh zgjidhet problemi i shpejtësisë së papërshtatur të makinave në zona ku ajo duhet të ulet dhe problemit me uljen e saj në vende ku vendosja e pengesave në rrugë nuk është i mundshëm.

Në pjesën shtesë ju paraqesim edhe informatë të shkurtër për mënyrën e funksionimit dhe mundësisë për vendosje të këtyre shenjave.

Merre Dokumentin

 
     
  Mbrapa  
     
 
Pr ne | Katalogu | Galeria | Kontakt