P¸r ne | Katalogu | Galeria | Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 3 3
 
 
 
 
P¸r ne

  
 Ndwrmarrja BOJTA ING dooel eksport–import Shkup wshtw shoqatw pwr prodhim dhe implementim, konsalting –projektim dhe tregti me tw gjitha llojet e sinjalizimeve tw komunikacionit. Programi I pwrgjithwshwm prodhues wshtw rreptwsisht I definuar sipas normave dhe rregullave egzistuese tw kwsaj lwmije si nw R. e Maqedonisw ashtu edhe nw UE.

Me veprimin e vet BOJTA ING dooel Shkup merr pjesw dhe punon nw problematikat e cekura mw poshtw:
- Projektimi dhe pwrcjellja digjitale dhe udhwheqja e dokumentacionit pwr gjetjen e zgjidhjeve nw komunikacion
- Shwnimi i shenjave horizontale tw komunikacionit nw rrugw dhe parkingje
- Prodhimi dhe montimi i shenjave vertikale tw komunikacionit, shenja pwr shwnimin e kahjes, uljen e shpejtwsisw etj;
- Prodhimi i shenjave me drita me pwrmbajtje konstante ose tw ndryshueshme tw bazuar nw teknologjine LED – Lloje tw ndryshme tw mirwmbajtjes dhe prokurimit tw galanterisw pwr komunikacion dhe pregaditje pwr rrugw;
- Prodhimin dhe montimin e shenjave pwr mbrojtje gjatw punws si dhe sinjale pwr informim;
- Prodhimi dhe montimi i grafikws komercijale ( material reklamues, mbishkrimi tw brend-it pregaditja e vitrinave etj)
- Prodhimi i materialit reklamues dhe mbishkrimeve ( shtypja e teksteve nw maica, jelekw, ngjitws etj)

BOJTA ING dooel Shkup disponon me kapacitet prodhues tw pregaditur pwr prodhim tw plotw tw tw gjitha llojeve tw shenjave tw trafikut dhe posedon softverw teknik mw modern si dhe programe pwr projektimin e tyre, pwrpunimin dhe prodhimin qw nga fillimi deri tw pwrfundimi i produktit. Nw punwn e saj pwrdoren pwrfitimet nga zgjidhjet mw tw fundit teknologjike dhe prodhimet janw me material pwr pregaditjen e shenjave tw komunikacionit nga prodhues me renome botwrore sic janw 3M, Oracal etj. Pwr veprimet e saj teknologjike gjatw realizimit tw prodhimeve tw veta posedon edhe certificate (certifikatet) dhe rekomandime (rekomandimet) tw cilat janw fituar nw bazw tw kualitetit tw arritur nw zgjidhjen e kwrkesave nw kwtw fushw.

  
 
     
  « Mbrapa  
     

 

 
P¸r ne | Katalogu | Galeria | Kontakt