За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забрането вртење полукружно
Бочен ветар од десната страна
Максимална дозволена висина на возилото
 
 
1 0 2 5
 
 
 
 

Кои сме ниe?
Фирмата БОЈТА ИНГ дооел експорт-импорт Скопје е друштво за производство, изведба, консалтинг-проектирање и промет на секаков вид на сообраќајна сигнализација и галантерија. Целокупната производна програма е строго дефинирана по важечки норми и регулативи од оваа област како во Р.Македонија така и во ЕУ.

 
  Повеќе »  
 
Предавање: Зголемување на безбедноста на сообраќајот со избор на современи елементи на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација во услови на намалена видливост
https://www.komoraoai.mk/nastani/131-soobrakjaj2019.html
  Еластична ограда EN1317
Еластична ограда EN1317
Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
НОВА ГЕНЕРАЦИЈА на сообраќајни знаци

Нова Генерација на сообраќајни знаци

Сообрќајни знаци изработени од комбинација на ретрорефлектирачки фолии и лед диоди!

 

  Интелегентни сообраќајни знаци
Во насока на зголемување на безбедноста на сообраќајот БОЈТА ИНГ дооел Скопје во соработка со Град Скопје и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во РМ реализира проект за инплементација на два Интелегентни сообраќајни знаци со повратна спрега или скратено DFS (Driver Feedback Sign).
Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт