За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задолжителна насока
Максимална дозволена висина на возилото
Забрана за движенње на автомобили и моторцикли
 
 
1 0 3 3
 
 
 
  Каталог

 
    Превземете ја последната верзија на најновиот каталог на БОЈТА ИНГ
  Правилник за сообраќајните знаци


Добивајте го последниот каталог по Е-маил.
Е-маил

Коментар
 
   
  » Симболи и пиктограми
» Знаци за опасност
» Знаци за изречити наредби
» Знаци за обврска - известување
» Знаци за известување
» Знаци за известување при водење на сообраќајот
» Знаци за известување / обврзување (заштита при работа)
» Знаци за известување (обврзување-заштита при работа) - комбинации
» Информативна табла
» Сообраќајна опрема
» Комерцијално обележување


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
     
  « Назад  
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт