За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забрана за возење на камиони
Максимална дозволена брзина
Патот е со првенство на минување
 
 
1 0 2 5
 
 
 
  Каталог

 
    Превземете ја последната верзија на најновиот каталог на БОЈТА ИНГ
  Правилник за сообраќајните знаци


Добивајте го последниот каталог по Е-маил.
Е-маил

Коментар
 
   
  » Симболи и пиктограми
» Знаци за опасност
» Знаци за изречити наредби
» Знаци за обврска - известување
» Знаци за известување
» Знаци за известување при водење на сообраќајот
» Знаци за известување / обврзување (заштита при работа)
» Знаци за известување (обврзување-заштита при работа) - комбинации
» Информативна табла
» Сообраќајна опрема
» Комерцијално обележување


 
 

338

333

354

348

345

343

360

352

362

382
 

326

383

369

370

534

535

508

533

505

530
 

504

327

523

524

525

509

510

511

526

515
 

512

328

329

336

337

334

340

342
 
     
  « Назад  
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт