За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забрането вртење полукружно
Забрана за возење на камиони
Максимална дозволена висина на возилото
 
 
1 0 3 3
 
 
 
  За нас

  
 Фирмата БОЈТА ИНГ дооел експорт-импорт Скопје е друштво за производство, изведба, консалтинг-проектирање и промет на секаков вид на сообраќајна сигнализација и галантерија. Целокупната производна програма е строго дефинирана по важечки норми и регулативи од оваа област како во Р.Македонија така и во ЕУ.

Со своето делување БОЈТА ИНГ дооел Скопје учествува и работи на следните проблематики:
- Проектирање и дигитално пратење и водење на документација за сообраќајни решенија;
- Обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација по коловози и паркинзи;
- Производство и монтажа на вертикална сообраќајна сигнализација, знаци, патокази и забавувачи на брзина;
- Изработка на светлосни сообраќајни знаци со константна и променлива содржина на база на ЛЕД технологија;
- Секаков вид на одржувања и набавка на сообраќајна галантерија и опрема за патишта;
- Производство и монтажа на сигнализација за заштита при работа и известителна сигнализација;
- Производство и монтажа на комерцијална графика (реклами, бренд натписи, изработка на излози и сл.)
- Изработка на рекламни материјали и натписи (рекламен материјал, маици, елеци, налепници и сл.)

БОЈТА ИНГ дооел Скопје располага со производен капацитет опремен за целосно производство на сите видови на сообраќајна сигнализација и располага со најмодерени технички софтвери и програми за нивно проектирање, разработка и изработка од почеток па се до финализација на производите.
Во нејзината работа се користат придобивките од најновите технолишки решенија и производството на материјали за изработка на сообраќајна сигнализација од реномирани светски производители како што се 3М, Oracal, и други. За своите технолошки постапки при реализација на своите производи поседува и сетификати (кон сертификат) и препораки (кон препораки) кои се добиени на база на остварени квалитети во решавањето на барањата од оваа област.


  
 
     
  « Назад  
     

 

 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт