За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забрането вртење полукружно
Максимална дозволена висина на возилото
Бочен ветар од десната страна
 
 
1 0 2 2
 
 
 
 

Контакт:

Бојта инг Скопје

Адреса: Поштенски фах: 780, 1000 Скопје

Тел/Факс: + 389 (0) 2 3079 569

ГСМ: + 389 (0) 70 248 244 (Александар Зографски, Управител)

Е-mail: info@bojta-ing.com.mk
 
     
  « Назад  
     

 

 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт