За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патот е со првенство на минување
Опасност на патот
Престанок на носење на синџири
 
 
1 0 3 3
 
 
 
  Кои сме ниe?

Фирмата БОЈТА ИНГ дооел експорт-импорт Скопје е друштво за производство, изведба, консалтинг-проектирање и промет на секаков вид на сообраќајна сигнализација и галантерија. Целокупната производна програма е строго дефинирана по важечки норми и регулативи од оваа област како во Р.Македонија така и во ЕУ.

Фирмата БОЈТА ИНГ дооел експорт-импорт Скопје е друштво за производство, изведба, консалтинг-проектирање и промет на секаков вид на сообраќајна сигнализација и галантерија. Целокупната производна програма е строго дефинирана по важечки норми и регулативи од оваа област како во Р.Македонија така и во ЕУ.

Со своето делување БОЈТА ИНГ дооел Скопје учествува и работи на следните проблематики:

  • - Проектирање и дигитално пратење и водење на документација за сообраќајни решенија;
  • - Обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација по коловози и паркинзи;
  • - Производство и монтажа на вертикална сообраќајна сигнализација, знаци, патокази и забавувачи на брзина;
  • - Изработка на светлосни сообраќајни знаци со константна и променлива содржина на база на ЛЕД технологија; - Секаков вид на одржувања и набавка на сообраќајна галантерија и опрема за патишта;
  • - Производство и монтажа на сигнализација за заштита при работа и известителна сигнализација;
  • - Производство и монтажа на комерцијална графика (реклами, бренд натписи, изработка на излози и сл.)
  • - Изработка на рекламни материјали и натписи (рекламен материјал, маици, елеци, налепници и сл.)

БОЈТА ИНГ дооел Скопје располага со производен капацитет опремен за целосно производство на сите видови на сообраќајна сигнализација и располага со најмодерени технички софтвери и програми за нивно проектирање, разработка и изработка од почеток па се до финализација на производите. Во нејзината работа се користат придобивките од најновите технолишки решенија и производството на материјали за изработка на сообраќајна сигнализација од реномирани светски производители како што се 3М, Oracal, и други.
За своите технолошки постапки при реализација на своите производи поседува и сетификати и препораки  кои се добиени на база на остварени квалитети во решавањето на барањата од оваа област.
 
     
  « Назад  
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт