За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимална дозволена брзина
Максимална дозволена висина на возилото
Забрана за движенње на автомобили и моторцикли
 
 
1 0 2 2
 
 
 
  Интелегентни сообраќајни знаци

Во насока на зголемување на безбедноста на сообраќајот БОЈТА ИНГ дооел Скопје во соработка со Град Скопје и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во РМ реализира проект за инплементација на два Интелегентни сообраќајни знаци со повратна спрега или скратено DFS (Driver Feedback Sign).

Во насока на зголемување на безбедноста на сообраќајот БОЈТА ИНГ дооел Скопје во соработка со Град Скопје и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во РМ реализира проект за инплементација на два Интелегентни сообраќајни знаци со повратна спрега или скратено DSF (Driver Feedback Sign). Со овој вид на сообраќаен знак многу успешно се решава проблемот на неприлагодени брзини на возилата во зони каде тоа е неопходно и проблеми на успорување на сообраќајот на места каде не е можно инсталирање на пречки за успорување ("легнати полицајци").


Во прилог Ви доставуваме и кратка информација околу начинот на функционирање и можните изведби.

Превземи документ

 

 
     
  « Назад  
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт